Slika dana: Kanada satkana od krvi indijanske dece

Twitter/Louise Ballard

Nakon novootkrivenih masovnih grobnica domorodačke dece na imanjima bivših internata u Kanadi1, reakcije tamošnjeg stanovništva na otkriveni genocid se nastavljaju. Osim što je već zapaljeno nekoliko katoličkih crkava2, koje su mahom upravljale pomenutim internatima, širom društvenih mreža se šire mnogobrojne simbolične reakcije koje osuđuju stravične zločine na kojima se Kanada kao država i doseljenička kolonija zasniva.

 

Liked it? Take a second to support Nenad Pekez on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://princip.info/2021/06/28/kanada-otkriveno-jos-751-neoznacenih-grobova-u-internatu-za-domorodacku-decu 

  2. https://princip.info/2021/06/30/gore-crkve-nakon-otkrica-masovnih-grobnica-domorodacke-dece 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.