Zapad lažira postojanje genocida da bi opravdao imperijalizam

Zhang Xiuke/Imagine China

Kanadski parlament izglasao je odluku kojom se navodi da politike Pekinga u mahom ujgurskoj provinciji Šinđang konstituišu genocid.1

Pre Kanade, i Holandija je ocenila navodno negativno postupanje Kine prema Ujgurskoj manjini kao genocid. Predlagač odluke o genocidu izglasane u holandskom parlamentu, Šord Šordsma, naveo je da “prepoznavanje zločina koji se čine Ujgurima u Kini kao ono što jesu, a to je genocid, sprečava svet da gleda na drugu stranu i primorava nas na akciju”.

Naš portal je u više navrata izveštavao o dešavanjima u Šinđangu i pisao o lažnim vestima koje Zapad plasira o kineskoj politici u svojoj severozapadnoj provinciji.2

Već neko vreme traje propagandno dejstvo imperijalističkih zemalja, predvođeno Sjedinjenim Državama, koje pokušavaju da apelovanjem na “genocid” koji navodno vrše države koje predstavljaju smetnju ostvarivanju imperijalističkih interesa, dobiju na moralnom nivou opravdanje i široku podršku građana zapadnih zemalja za dalje protivpravne vojno-političke intervencije.3

“Kanada ima zloglasnu istoriju u sferi ljudskih prava, ali neki političari su popustili pred ideološkim sukobima i izmišljenom anti-kineskom farsom”, navodi se u kolumni kineskog magazina People’s Daily, dodavši da je “ovaj pokušaj osuđen na propast i prezir”.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3123495/canada-hypocritical-label-xinjiang-genocide-chinese-state 

  2. https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3123181/dutch-parliament-declares-chinas-treatment-uygurs-genocide 

  3. https://www.wsj.com/articles/u-s-declares-chinas-treatment-of-uighur-muslims-to-be-genocide-11611081555 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.