Pad stope nataliteta Ujgura posledica poboljšanja uslova života

Pad stope nataliteta Ujgura posledica poboljšanja uslova života
Wang Zhuangfei/China Daily

Smanjena stopa nataliteta i prirodnog rasta populacije u Autonomnom ujgurskom regionu Šinđang u 2018. godini, u direktnoj je korelaciji sa iskorenjivanjem religijskog ekstremizma, pokazao je Izveštaj Istraživačkog centra za razvoj u Šinđangu.1

Populacija Ujgura u Šinđangu dramatično je porasla sa 10,1715 miliona u 2010. godini, na 12,7184 miliona u 2018. godini. Nagli skok od 25.04% bio je rezultat upliva verskog ekstremizma, koji je bitno otežavao sprovođenje programa za planiranje porodice. Tokom istog perioda, populacija Han Kineza, najveće etničke zajednice na svetu, porasla je za svega 2% – sa 8,8299 na 9,0068 miliona u ovoj oblasti.

Izvori: Pedeset godina u Šinđangu, Statistički Godišnjak Šinđanga tokom godina

Istovremena implementacija socio-ekonomskih mera i aktivan rad na iskorenjivanju ekstremizma, doveli su do ubrzane emancipacije žena u severozapadnom regionu Kine. Suprotno upornim tvrdnjama zapadnih medija, pad nataliteta sa 1.6% u 2017. na 1% u 2018. godini nije se dogodio usled “nasilne sterilizacije” ujgurskog stanovništva, već ličnih izbora pojedinaca uslovljenih društvenim promenama, povećanoj dostupnosti kontraceptivnih sredstava i napuštanjem stava da je bavljenje kontrolom rađanja jeres.

Ove dugoročne društvene promene (bolje zdravstvo, dostupnost obrazovanja, rast ekonomske moći) uticale su kako na natalitet, tako i na mortalitet, te su 1978. godine stope nataliteta, mortaliteta i prirodnog rasta populacije u Šinđangu bile 22.55‰, 7.69‰ i 14.86‰, dok te stope 2018. godine iznose 10.69‰, 4.56‰ i 6.13‰. Stopa smrtnosti žena pri porođaju pala je sa 43.41/100.000 u 2010. na 26.65/100.000 u 2018. godini, dok je stopa smrtnosti novorođenčadi pala sa 26.58 ‰ na 14.02 ‰ u istom periodu.2 Svi ovi pokazatelji nedvosmisleno ukazuju na sveukupno poboljšanje životnog standarda i kvaliteta života u Šinđangu.

 


  1. https://www.chinadaily.com.cn/a/202101/07/WS5ff6fb03a31024ad0baa134a.html 

  2. https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212073.shtml 

Leave a Reply

Your email address will not be published.