EU: 100 miliona stanovnika u riziku od siromaštva u 2020. godini

Michael Coghlan/Flickr

Najnovije istraživanje Eurostata pokazuje da je svaki peti stanovnik EU u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. 1

“U 2020. godini u EU je bilo 75,3 miliona ljudi u riziku od siromaštva”, navodi se u saopštenju Eurostata, dodajući da je “27,6 miliona ljudi bilo ozbiljno materijalno i socijalno uskraćeno, a 27,1 miliona je živelo u domaćinstvima sa niskom stopom zaposlenosti”.

To znači da je ukupno 96,5 miliona ljudi, što je 21,9% stanovništva EU upalo u najmanje jednu od tri navedene kategorije rizika od siromaštva i isključenosti.

Među 27 država članica EU, Rumunija ima najveći udeo stanovništva u riziku od siromaštva, sa 35,8% svojih građana koji se suočavaju sa bar jednom od ovih poteškoća. Odmah iza Rumunije su Bugarska, Grčka i Španija sa 33,6%, 27,5% i 27% stanovništva u riziku. 2

 

Liked it? Take a second to support Nenad Pekez on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211015-1  

  2. https://www.aa.com.tr/en/europe/1-in-5-people-in-eu-at-risk-of-poverty-social-exclusion/2393284  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.