KKE: EU licemerno brine za jačanje ekstremne desnice i rasizma u Evropi

KKE: EU licemerno brine za jačanje ekstremne desnice i rasizma u Evropi
twitter.com/macedonus

Kostas Papadakis, poslanik Komunističke partije Grčke (KKE), je na poslednjem zasedanju Evropskog Parlamenta u Strazburu javno ukazao na licemerje Evropske Unije po pitanju “brige za rastuću ekstremnu desnicu i jačanje rasizma” u Evropi.1

Poslanik KKE je istakao: “Zabrinutost EU i Evropskog parlamenta za ‘uspon krajnje desnice i rasizma u Evropi’ je licemerna. To dokazuje gnusna teorija o ‘dve krajnosti’: izjednačavanje komunizma sa monstruoznim fašizmom koji EU ponavlja falsifikovanjem istorije, antikomunizom i zabranom komunističkih partija. Gorepomenuti hrane i rasističku krajnu desnicu i fašističke snage. Njih podstiče politika deportacija, repatrijacija i nadgradnje, zatvori za izbeglice i imigrante, što sve hrani rasizam.

Napadi krajnjih desničara i fašista u Rimu, kao i ubilačka aktivnost fašističkih kriminalnih grupa u Grčkoj imaju podršku buržoaskih državnih mehanizama, policijskih snaga i pokriveni su državnim kadrom.”

Kostas je dodao i da “oslobađanje člana Zlatne zore, godinu dana nakon osude zločinačko-nacističke grupe, je nečuveno. Nema mesta samozadovoljstvu. Fašizam i sistem koji ga generiše, kapitalizam, imaju zajedničku osnovu, a to je moć monopola. Narod svojom organizacijom i borbom ima moć da izoluje ove bande, da otkloni uzroke koji generišu fašizam”.

 


  1. http://www.idcommunism.com/2021/10/eus-concern-for-rise-of-far-right-is-hypocritical-says-kke-mep.html  

Leave a Reply

Your email address will not be published.