Slika dana: Za Rusiju, protiv Francuske, iz Malija

Na hiljade demonstranata u Maliju je izašlo na ulice prestonice kako bi osudili francusku politiku prema Maliju i pozvali povlačenje francuskih trupa iz njihove zemlje. Na slici demonstrant drži poster sa natpisom “Smrt Francuskoj i saveznicima” dok demonstranti iza njega pozivaju na dalje jačanje saradnje sa Rusijom.

Liked it? Take a second to support Nenad Pekez on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.