Slika dana: Palestinska zastava se vijori u Irskoj

fb/10JuliaJacob

Palestinska zastava zvanično je podignuta u ponedeljak, 29. novembra, u okrugu Dan Liri-Ratdaun u predgrađu Dablina povodom obeležavanja Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim narodom. 

Poznato je da neki od najlepših gestova palestinske solidarnosti uvek dolaze iz Irske.1

 

Liked it? Take a second to support Nenad Pekez on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.facebook.com/10JuliaJacob/posts/2192311174242295  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.