Kina pooštrava pravila za kompanije finansirane iz inostranstva

Kina pooštrava pravila za kompanije finansirane iz inostranstva
Rawpixel.com /stock.adobe.com

Kineske vlasti pripremaju nova pravila za kompanije koje bi pri osnivanju želele da obezbede finansijska sredstva iz inostranstva. U Kini je i do sada bilo jako teško za strane kompanije da investiraju, čak je u nekim sektorima to i potpuno zabranjeno, poput odbrambenog ili biotehnološkog, ali nova pravila bi mogla dodatno da otežaju upliv stranog kapitala u novoosnovane kineske kompanije.1

Način na koji su strane firme i ulagači mogli do sada da investiraju u kineske kompanije, u proteklih nekoliko decenija, je bio preko VIE (variable interest entities), koji se inače smatra za tzv. sivu ekonomsku zonu. Ukratko, kineske firme su osnivale svoje „off-shore“ kompanije na Kajmanskim ostrvima, koje bi, da bi zaobišle direktno vlasništvo strane firme u sopstvenoj, potpisivale ugovore sa stranim ulagačima i na taj način dolazile do stranog kapitala. Podsetimo se, ove godine su kineske vlasti donele odluku da potpuno eliminišu taj način poslovanja u sektoru obrazovanja.

Ova nova pravila će se pre svega odnositi na kompanije u “osetljivim” sektorima, koji koriste VIE, ali se neće odnositi na već postojeće kompanije. Cilj je da se u sledećoj generaciji kineskih giganata eliminiše uticaj stranog kapitala. Predviđa se da će se ovo odnositi pre svega na firme koje rade sa osetljivim podacima i koje imaju uticaja na nacionalnu bezbednost, tako da će se ovo najviše odnositi na tehnološke kompanije.

U određenim izvorima je navedno da bi lista sektora obuhvaćena novim ograničenjima mogla biti objavljena do kraja meseca, dok drugi navode da to može zavisiti od toga kako se SAD budu ophodile prema kineskim kompanijama koje trguju u Njujorku. Ministarstvo trgovine, regulatori i kineska centralna banka još uvek nisu zvanično prokomentarisali ove navode.2

 


  1. https://www.ft.com/content/7689489c-cdad-4596-a7c6-0774ed68bf5a  

  2. https://www.cnbc.com/2021/12/08/china-to-make-it-harder-for-tech-start-ups-to-raise-foreign-funding-ft-reports.html  

Leave a Reply

Your email address will not be published.