SAD šalju na Balkan zvaničnika za borbu protiv kriminala i korupcije

AP

Ministarstvo pravde SAD raspisalo je oglas za poziciju stalnog pravnog savetnika koji će raditi na povećanju kapaciteta za istrage, krivična gonjenja i suđenja u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala na Balkanu, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju i Severnu Makedoniju.1 

Stalni pravni savetnik će imati mandat od aprila 2022. godine na 14 meseci, sa mogućnošću produženja, a njegovo sedište će biti u Ambasadi SAD u Zagrebu.

Radiće u bliskom partnerstvu sa Ministarstvom pravde Hrvatske, a fokusiraće se na pomoć u oblasti korupcije, prevara u javnim nabavkama, pranja novca, organizovanog kriminala i rodno zasnovanog nasilja i trgovinu ljudima.

To će uključivati tehničku pomoć, savete o istrazi i krivičnom gonjenju, kao i analizu postojećih ili zakona na čekanju, navodi američko ministarstvo i dodaje da će savetnik blisko sarađivati sa osobljem ambasada SAD u različitim balkanskim zemljama.2 

Bezbednost i politička sigurnost Balkana je u skladu sa osnovnim američkim interesima nacionalne bezbednosti, a kao jedan od izazova je posebno naznačena korupcija, saopšteno je iz administracije predsednika SAD-a Džo Bajdena početkom juna.

 

Liked it? Take a second to support Nenad Pekez on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.justice.gov/legal-careers/job/resident-legal-advisor-western-balkans-regional-justice-sector-initiative-0?fbclid=IwAR3NZJmwJNnd4eKcz566TldM2QOQcosjCQBz6P5-QbMlZsOvVIerTUPPVvA  

  2. https://www.slobodnaevropa.org/a/sad-stalni-pravni-savjetnik-kriminal-zapadni-balkan/31617584.html  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.