Ruski komunisti predlažu vraćanje sovjetske zastave

Ruski komunisti predlažu vraćanje sovjetske zastave

Komunistička partija Ruske Federacije podnela 19. aprila Državnoj dumi predlog zakona kojim se predlaže da se zastava SSSR-a uspostavi kao zvanična zastava Rusije.

 

U materijalima sa obrazloženjem, autori inicijative ističu da je zastava SSSR-a bila „simbol mira, dobrote i velikih pobeda“. „Zastava pobede, podignuta maja 1945. godine nad poraženim fašističkim Rajhstagom, bila je crvena. Dostignuća SSSR-a u nauci, istraživanju svemira, medicini, kulturi, sportu, tehnološkom napretku, kao i sticanju autoriteta i ogromne težine u međunarodnoj areni, takođe se odvijala pod crvenom zastavom“, ističu autori predloga zakona.1

 

Poslanici KP takođe predlažu i da se u Zakonu o državnoj zastavi propiše da je zastava simbol „državnog suvereniteta, radnika, seljaka i inteligencije; prijateljstva i bratstva svih naroda i narodnosti zemlje“.

 

Kao dokaz društvenog odobravanja promene zastave, u tekstu projekta se pominje studija ВТсИОМ-a iz 2021. godine, prema čijim rezultatima je 73% ispitanika izjavilo, da su u mogućnosti, da bi glasali za očuvanje SSSR-a, a 67% je izrazilo žaljenje zbog njegovog raspada. Prema komunistima, amandmani na Ustav usvojeni 2020. godine „daju pravo Ruskoj Federaciji da koristi državnu zastavu SSSR-a“.2

 


  1. https://www.google.com/amp/s/www.kommersant.ru/amp/5316924  

  2. https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/210029.html  

Leave a Reply

Your email address will not be published.