Irak kriminalizovao odnose sa Izraelom

Thaier Al-Sudani

Iračka vlada izglasala je zakon o kriminalizaciji odnosa sa Izraelom, a kršenje ovog zakona biće kažnjivo doživotnom zatvorskom presudom ili smrtnom kaznom.

Ovaj zakon je “istinski odraz volje naroda”, izjavili su irački zvaničnici.

Ove dve zemlje nemaju diplomatske odnose, Irak nikada nije priznao Izrael, a irački državljani ne mogu da posete ovu zemlju, niti da zagovaraju cionističke ideje.1

 

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/us-disturbed-iraqi-law-criminalizing-israel-ties 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.