Zelenski sazvao sastanak sa Afričkom Unijom: odazvale se 4 države

Francuska i Nemačka su mesecima vršile pritisak na lidere Afričke unije da se pridruže kratkom Zoom razgovoru sa Ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon što je sastanak konačno sazvan, 51 od 55 afričkih šefova država (93%) bojkotovao je sastanak, pokazujući jasan stav u vezi sa posredničkim ratom Zapada sa Rusijom.1

Zelenski je pokušao da ubedi 4 afričkа liderа da Rusija vrši invaziju na Ukrajinu i sprečava dotok namirnica u Afriku. Afrički lideri se nisu složili sa tim i ukratko su odgovorili sa: “Afrika ostaje posvećena poštovanju pravila međunarodnog prava, mirnom rešavanju sukoba i slobodi trgovine.”2

 

Liked it? Take a second to support Nenad Pekez on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://multipolarista.com/2022/06/22/africa-zelensky-call-neutrality-ukraine/  

  2. https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2022/06/22/volodymyr-zelensky-seeks-african-union-support_5987621_124.html  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.