Tri američke korporacije preuzele su 17 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta u Ukrajini

Tri američke korporacije preuzele su 17 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta u Ukrajini
Anatolii Stepanov/ FAO / AFP

Australijsko izdanje “National Rewiev” piše da su tri velika američka multinacionalna konzorcijuma preuzela 17 miliona hektara ukrajinskog poljoprivrednog zemljišta.

Poređenja radi, u celoj Italiji ima 16,7 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta. Ispostavilo se da su tri američke kompanije preuzele više korisnog poljoprivrednog zemljišta u Ukrajini nego što ima u celoj Italiji.

Cela površina Ukrajine je 602.000 kvadratnih kilometara, a preuzeto je 170.000 kvadratnih kilometara.

Koje su to kompanije? “Cargill”, “Dupont” i “Monsanto”. Iako je “Cargill” zvanično nemačko-australijski, ali sa američkim kapitalom. Njihovi glavni akcionari su američki “Vanguard”, “BlackRock” i “Blackstone”.1

Ukrajina je 2021. godine okončala 20-godišnji moratorijum na prodaju poljoprivrednog zemljišta, nadajući se da će osloboditi produktivnost i ulaganja u poljoprivredni sektor.

Tržište zemljišta otvoreno kao uslov za  dobijanje zajma od Međunarodnog monetarnog fonda.

Poznata kao žitnica Evrope, Ukrajina je bila jedan od najvećih svetskih poljoprivrednih proizvođača i izvoznika. Nakon sticanja nezavisnosti 1991. godine, vlada je podelila poljoprivredno zemljište malim poljoprivrednicima. Međutim, poljoprivrednici su mogli samo privatno da koriste zemljište ili da ga daju u zakup agrobiznisu.

Građani Ukrajine mogu da kupe do 100 hektara, dok agrobiznisi mogu da učestvuju na aukcijama za kupovinu do 10.000 hektara.2

 


  1. https://www.australiannationalreview.com/lifestyle/three-large-american-multinationals-bought-17-million-hectares-of-ukrainian-agricultural-land/  

  2. https://www.google.com/amp/s/www.rferl.org/amp/ukraine-agriculture-farmland-economy-/31336984.html  

Leave a Reply

Your email address will not be published.