Coca-Cola, najveći zagađivač plastikom u svetu sponzoriše UN Konferenciju o klimatskim promenama

Fully Syafi / Greenpeace

Vlada Egipta je objavila da je potpisala sporazum o saradnji sa kompanijom “Coca-Cola”, uvodeći kompaniju kao sponzora Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP27) koja će se održati u Šarm El Šeiku tokom novembra.

Kao odgovor, direktor kampanje Greenpeace USA Oceans, Džon Hočevar, rekao je: „Zbunjujuće je da će Koca-Kola, najveći svetski zagađivač plastikom u svim globalnim revizijama kompanije sponzoriše ovogodišnju Konferenciju u Egiptu.

„Koka-Kola proizvodi 120 milijardi plastičnih boca za jednokratnu upotrebu godišnje, a 99% plastike je napravljeno od fosilnih goriva, što pogoršava zagađenje plastikom i klimatsku krizu. Oni tek treba da priznaju da je to problem ili da objasne kako će ispuniti svoje klimatske ciljeve bez okončanja zavisnosti od plastike.

Ovo partnerstvo podriva sam cilj događaja koji želi da sponzoriše. Smanjivanje proizvodnje plastike i ukidanje plastike za jednokratnu upotrebu u skladu je sa ciljem održavanja globalnog zagrevanja ispod 1,5 stepeni. Ako Koka-Kola zaista želi da reši plastičnu i klimatsku krizu, mora da ograniči upotrebu plastike. Prestanak zavisnosti Koka-Kole od plastike za jednokratnu upotrebu važan je deo udaljavanja od fosilnih goriva, zaštite zajednica i borbe protiv klimatskih promena.1

Takođe prema saopštenjima same kompanije Koka-Kola nema nameru da prestane sa upotrebom plastične ambalaže.2

 

Liked it? Take a second to support Jelena Ilić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.greenpeace.org/international/press-release/55960/coca-cola-biggest-plastic-polluter-sponsor-cop27-greenpeace-reaction/  

  2. https://www.fooddive.com/news/coca-cola-says-it-wont-ban-plastic-bottles-because-consumers-like-them/571080/  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.