Kubanski doktori pomažu Meksiku

Kubanski doktori pomažu Meksiku
Foto: AP/Antonio Calanni

Kuba je čuvena po razvijenoj i naprednoj medicinskoj zaštiti, kao i po programu medicinske pomoći i solidarnosti sa zemljama Trećeg sveta, uprkos tome što i sama Kuba ima velikih ekonomskih problema izazvanih višedeceniskim žestokim sankcijama nametnutih od strane Sjedinjenih Država i njihovih satelita.1

Jedna od brojnih država sa kojima Kuba ima medicinsku saradnju je i Meksiko. Prema sporazumu o medicinskoj saradnji između vlada Kube i Meksika, 414 medicinskih radnika služi u zemlji. Prisutni su kubanski lekari iz 27 medicinskih specijalnosti a koji se nalaze u državama Najarit, Kolima, Oahaka, Kampeče, Verakruz, Zakatekas, Sonora, Donja Kalifornija i Tlaksala.

Jedna od devet meksičkih država sa kubanskom medicinskom saradnjom je i Tlaksala, najmanja od 31 meksičke države, gde radi i Dr Horhe Lopez Romero je specijalista nefrologije i koordinator tima kubanskih lekara uTlaskali, i koji je novinaru  Maribel Akosta Damasu dao intervju vezi sa njegovim i angažmanom tima kubanskih lekara koji rade u ovoj meksičkoj državi.

Dr Horhe Lopez Romero: „Trenutno smo raspoređeni u deset opština, imamo ukupno 69 medicinskih radnika, a dolaskom još dva specijalista interne medicine biće  71 medicinar sa Kube. Zdravstvene jedinice i njihovi direktori su nas dobro primili u različitim zdravstvenim aktivnostima koje sprovodimo u zdravstvenim oblastima regionalnih bolnica. Očigledna je toplina meksičkih menadžera i lekarskog osoblja prema nama. A kada se prati zadovoljstvo pacijenata, vidi se da su veoma zadovoljni našim prisustvom i kažu nam: „Čekali smo vas doktore!” Mnogo je poteškoća sa manjkom specijalista i pokrivamo te deficitarne oblasti.”

„Kontigentom medicinara sa Kube dominira specijalnost porodične medicine sa dvadeset pet profesionalaca. Zastupljene su i druge specijalnosti kao što su endokrinologija, nefrologija, oftalmologija, kardiologija, onkologija, ortopedija, gerijatrija ili pneumologija; važan opseg uključuje medicinu intenzivne nege. Pitali su nas da li dolaze i akušeri-ginekolozi i mislimo da bi trebalo da dođu kad-tad”.

Kakva je zdravstvena situacija stanovništva i šta je posebnost ove države gde su prisutni  kubanski  lekari u bolničkim ustanovama?

Dr Horhe Lopez Romero: „Po našem mišljenju, okvir našeg učešća u zdravstvenom sistemu je adekvatan, zasnovan je na zajedničkom radu kubanskih i meksičkih specijalista. Ubacujemo se u sistem rada koji je ovde već uspostavljen i poštujući protokole, donosimo kolegijalne odluke kako bismo što bolje uticali na zdravstvene rezultate. Prioriteti pažnje su određeni u artikulaciji primarnog i sekundarnog zdravstvenog sistema i zbog te veze se naš rad ovde odvija. Imamo lekare koji rade u porodičnoj medicini i intenzivnoj nezi, ali trenutno pokrivamo potrebe bolničkih specijalnosti.

„Još jedan od zdravstvenih prioriteta u Meksiku je program za majke i bebe, koji se poklapa sa zdravstvenim prioritetima na Kubi, otuda i potražnja za ovom specijalnošću da bi se smanjila smrtnost odojčadi i majki. Konkretno, ova država ima druge zdravstvene probleme kao što je incidencija hronične bolesti bubrega.

Mi smatramo da ovdašnja nefrološka specijalnost ima važan izazov izvan zdravstvene zaštite, ali i u oblasti istraživanja zbog prevalencije bolesti kod mladih ljudi. U samoj bolnici Tlaksala nalazi se oko 300 pacijenata na peritonealnoj dijalizi, što je značajan broj. To su samo registrovani slučajevi, ali znamo da ima mnogo drugih bez medicinske nege. Zato su kubanski specijalisti nefrologije prioritet u ovoj državi”.

Kako napreduju odnosi sa meksičkim kolegama?

Dr Horhe Lopez Romero— „Ubacili smo se u već ustaljen sistem rada. Na početku našeg dolaska možda je bilo odbijanja od strane pojedinih stručnjaka i kolega, ali mi smo to preokrenuli jer pokazujemo da nismo došli da namećemo, došli smo da se uključimo i da zajedničkim radom poboljšaju zdravstveni parametri”.

A kakav je odnos sa pacijentima?

dr Horhe Lopez Romero— „Prelepo je, to je jedna od stvari koja nas najviše stimuliše da nastavimo da radimo. To se vidi po gestovima u ordinaciji, kada obilazimo pacijente. Pacijenti su zahvalni što imaju kvalifikovanog stručnjaka koji će im raditi u specijalnostima koje su toliko tražene kao što je nefrologija, na primer. Kažu nam: Doktore, dobro je što ste ovde!

Doktore, da li je ovo vaša prva misija?

dr Horhe Lopez Romero— „Ne. Ovo je moja šesta misija. Dva puta u Africi, u Ruandi gde smo osnovali službu za hemodijalizu, u Angoli kao klinički direktor u privatnim klinikama, u Ekvadoru radili transplantacije bubrega u javnom sektoru, u Venecueli pre dolaska ovde. Ovo su neka od mesta na kojima sam radio. Sa ljudske tačke gledišta, ova misija je veoma važna jer imamo veliku posvećenost. I mi imamo fundamentalni izazov da donesemo zdravlje i humanost poput mnogih kubanskih medicinskih radnika u svetu. Navikli smo da dajemo sebe bez obzira kojoj klasi pripadamo i kakvo je socijalno stanje onih koji dolaze u našu ordinaciju. Ponosni smo na to.”2 

 


  1. https://princip.info/2020/03/25/cudo-kubanske-medicine/  

  2. https://mronline.org/2022/12/05/from-mexico-cuban-doctors-speak-out/?mc_cid=3d8f7566a1&mc_eid=8a5e57cf46&fbclid=IwAR3ZnoZVkeTOd3bk7ImQ441bl4sOuFGP_a-Dygi3kZ-1aAQoqEm_RSSiamc  

Leave a Reply

Your email address will not be published.