Bolivija pokreće eksploataciju litijuma uz pomoć kineskih firmi!

Dan Lundberg/Flickr

Bolivijska državna kompanija za eksploataciju litijuma YLB potpisala je sa kineskom firmom CATL BRUNP & CMOC sporazum o izgradnji dva postrojenja za preradu litijum u oblastima Potosi i Orura.

Sporazumom je predviđeno da kineska kompanija koristi najnoviju tehnologiju direktne ekstrakcije litijuma (Direct Lithium Extraction) kako bi se povećala produktivnost postrojenja.

“Do prvog tromesečja 2025. godine Bolivija će početi da izvozi baterije napravljene od našeg litijuma. Nema vremena za gubljenje, nema vremena za eksperimentsianje, zemlja ne može da čeka, moramo polako početi da koristimo ovaj važan prirodni resurs.”

Predsednik Bolivije Luis Akre je nakon potpisivanja ovog sporazuma ponovo naglasio da je državni udar koji je sproveden protiv Eva Moralesa 2019. godine bio motivisan željom da se stekne kontrola nad bolivijskim litijumom.

Predviđeno je da ova dva postrojenja porizvedu u proseku 25 000 tona litijum karbonata godišnje.1

Liked it? Take a second to support Miroslav Bašurić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://kawsachunnews.com/bolivia-signs-lithium-deal-with-chinese-company 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.