Juan sve jači na svetskom tržištu: Rusija izbacila evro iz državnih rezervi!

Investopedia

Centralna banka NR Kine potpisala je Memorandum o razumevanju sa Centralnom bankom Brazila, u kome je ugovoreno da će od sada ove dve zemlje sve trgovinske transakcije obavljati u kineskoj valuti juanu. To će podstići dalje razvijanje bilateralnih odnosa ovih zemalja, trgovinsku razmenu i investicije, ali i jače prisustvo juana na svetskom tržištu.1

Kina je uspela da se otrgne dolaru i nametne juan u trgovini sa 29 zemalja i to je trenutno peta najaktivnija valuta na svetu.2 

Još jedna pobeda za juan nastupila je i sa odlukom ruskog Ministarstva spoljnjih poslova da iz državnih rezervi izbaci evro i ostavi samo zlato, rublje i kinesku valutu.3

 

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://misionverdad.com/china-y-brasil-firman-memorando-sobre-compensacion-de-yuanes 

  2. https://www.globaltimes.cn/page/202302/1285037.shtml 

  3. https://www.globaltimes.cn/page/202302/1285209.shtml 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.