Evropske vrednosti: Španija ukida demokratska prava

„Španci, Franko se vratio”, izvor: Wikipedia

„Španci, Franko se vratio”, izvor: Wikipedia

Prošle godine smo pisali o novom projektu zakona sa ciljem uskraćivanja demokratskih prava protivnicima državne politike. Taj zakon je stupio na snagu 1. jula ove godine. Kazne su sledeće:

 • veoma ozbiljan prekršaj (kazna od 30.000€ do 600.000€):
  • organizovanje i učestvovanje u demonstracijama sa nasilnim ciljem remećenja izborne legislacije;
  • neredi na javnim skupovima;
  • demonstracije i skupovi koji prethodno nisu najavljeni vlastima;
  • proizvodnja oružja;
  • održavanje javnih skupova koje je vlast prethodno zabranila;
 • ozbiljni prekršaj (kazna od 1.000€ do 30.000€):
  • organizovanje protesta ispred državnih institucija bez prijavljivanja nadležnim organima;
  • remećenje javnog reda nošenjem kapuljače ili bilo kog drugog elementa koji onemogućava identifikaciju;
  • blokada javnih puteva i pravljenja požara;
  • remećenje nadležnih organa prilikom izvršenja administrativnih ili sudskih naloga, kao što je izbacivanje iz stana;
  • neposlušnost, opiranje hapšenju i odbijanje identifikacije pred nadležnim organima;
  • remećenje javnog reda tokom izborne kampanje;
  • uvrede na račun Španije, lokalne vlasti, njenih institucija, simbola, himni ili amblema;
  • opravdavanje terorizma, ksenofobije, nasilja nad ženama, kao i prikazivanje fotografija terorista;
  • odbijanje saradnje sa policijom;
  • nanošenje štete javnom vlasništvu;
  • penjanje na zgrade kao vid protesta;
 • laki prekršaji (kazna od 100€ do 1000€):
  • akt koji ugrožava pravo na protest;
  • odbijanje da se pridržava pravila pešačkog saobraćaja ili izmene itinerera javnog akta;
  • pretnje, prisile i uvrede organima bezbednosti kao i objavljivanje fotografija i video snimaka njihove intervencije;
  • kleveta i šikaniranje institucija, vlasti, organa bezbednosti i državnih službenika kroz bilo koji medij;
  • zaposedanje bilo kakvog prostora, javnog ili privatnog, kao i kampovanje;
  • grafiti;
  • uklanjanje policijskih barijera.

Jedna od posledica ovog zakona je sankcionisanje kritike kraljevske porodice i monarhije. Naime, kritikovati Krunu na društvenim mrežama može koštati i do dve godine zatvora. Kritičari ovog zakona smatraju da se Španija vratila u Frankovo vreme, a ako uzmemo u obzir da je sam Franko imenovao špansku dinastiju Borbona da ga nasledi nakon njegove smrti, onda i ne čudi što se povampirila njegova zaostavština. Bitno je napomenuti da je ovaj zakon donela vladajuća Narodna stranka (PP) koja je na prethodnim izborima osvojila apsolutnu većinu. Ova partiju su osnovali Frankovi ministri nakon uvođenja „demokratije” u ovu državu.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.