Politički principi Mozgovojeve brigade Prizrak

Politički principi Mozgovojeve brigade Prizrak

mozgovoi-cropPrvi komandir brigade Prizrak bio je Aleksej Borisovič Mozgovoj. Bio je sposoban da stvori jedinstveni i odgovorni kolektiv. Uprkos tragičnoj smrti A.B. Mozgovoja, taj kolektiv nastavlja sa radom. Brigadu Prizrak je formirao naoružani narod–milicija. Postala je poznata, pre svega jer ovaj kolektiv koji nije tražio ličnu i materijalnu dobit verovao u potrebu za uspostavljanje narodne vlasti, dao beskompromisni izazov fašističkoj diktaturi uključivši najbolje predstavnike radnika Donbasa i voluntera iz drugih zemalja. Kukavičkim ubistvom legendarnog komandanta brigade, neprijatelj ga je nevoljno načinio besmrtnim simbolom otpora. Uprkos ovom teškom gubitku, Brigada je postala ujedinjenija, a naša želja za borbom za oslobođenje otadžbine raste sve više.

Za godinu dana postojanja brigada Prizrak je razvila ove principe:

 1. Kolektivizam i solidarnost. Prioritet se daje kolektivnim interesima iznad ličnih. Zajedničko donošenje odluka.
 2. Ne plaši se za život–plaši se za čast. Dajemo prednost našim moralnim principima. Strah za ličnu bezbednost i materijalni boljitak nisu kvaliteti koji doprinose stvaranju pravednog društva.
 3. Prijateljstvo među narodima. Nemamo nacionalne predrasude niti sklonosti. Priznajemo i snažimo bratsku solidarnost sa svim narodima sveta. U skladu sa tim, naši neprijatelji su oni koji izazivaju rat, tlače radnike i doprinose mržnji među narodima. Takođe verujemo da je kultura svakog naroda bitna i posebna. Suprotstavljamo se liberalnoj verziji multikulturalizma. Mi smo za očuvanje i razvoj tradicija i osobitosti različitih naroda. Najbitnije je da te osobitosti i tradicija ne izazivaju nove sukobe. Samo prijateljstvo među narodima može zaustaviti etnički razdor i uništiti huškače i sponzore ovih neljudskih procesa širom sveta. Sebe vidimo nastavljačima međunarodnih brigada koje su branile vrednosti narodnih revolucija u Španiji od 1936-1939 i Avganistanu od 1979-1989.
 4. Dobrovoljci postavši borcima Brigade predstavnici su rada, a ne kapitala, brane svoju domovinu i svesno se zalažu za stvaranje društva zasnovanog na principima pravde.
 5. Demokratija. Zbog toga se Donbas pobunio proleća 2014. Protivimo se uzurpiranju vlasti olgarhijskim klanovima. Oligarhijski klanovi su krivi za rasplamsavanje rata u Donbasu. Narod mora da ima potpunu vlast. Dok se borimo, istovremeno gradimo temelje novog društva–unutar Brigade i unutar oslobođenih teritorija. Takođe podržavamo blizak odnos između vojnih snaga i civila. Prve društvene kantine su se pojavile u Novorusiji zahvaljujući našoj brigadi. Humanitarna pomoć narodu, organizacija javnih događaja–to su sve aktivnosti Brigade.
 6. Narodna milicija. Ne pokušavamo da napravimo redovnu vojsku zasnovanu na modelu drugih država (redovna državna vojska, ma koliko se tvri da je efikasna, izvršava naređenja vlasti, a ne naroda). Naš cilj je da stvorimo novi tip oružanih snaga uzimajući u obzir jedinstvene osobitosti Donbasa. Milicija–tojest, naoružan narod–uvek može pružiti otpor državnoj diktaturi i diktaturi korporacija. Nenaoružan narod je bespomoćan pred državom i veliki korporacijama koje štite njihove oružane grupe. Istorija pokazuje da se narod najčešće tretira kao stoka. Zbog toga, milicija je neophodna ne samo u ratu već i u miru.
 7. Princip dobrovoljne službe. Ne sprovodimo nasilnu mobilizaciju. Zbog toga, oni koji nam se pridruže su oni koji se osećaju odgovornim za svoje rođake i prijatelje, slave svoju domovinu i dele naše ideje. Među nama nema ljudi koji su došli da zarade ili kojima se preti zatvorom ako se ne stave u našu službu.
 8. Pobeda u Velikom otadžbinskom ratu je temelj antifašističkog pokreta. Ne može biti revizionizma ishoda Velikog otadžbinskog rata u korist nacističke Nemačke niti njenih saveznika. Osuđujemo sve koji pokušavaju da ga revidiraju–pre svega zapadne, ukrajinske i ruske neoliberale i neonaciste.
 9. Posebna pažnja na obrazovnaje omladine. Kroz sve zemlje koje su stvorene na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza omladina se baca u zapećak. Ove države ne nude ni ideološko obrazovanje ni društvene ideale. Odnos između ovih država i omladine je kao između pijanog očuha i slabe dece. Oni koji su rođeni i žive u nezavisnoj Ukrajini mogu ovo uvideti iz sopstvenog iskustva. Mi znamo da je omladina naša budućnost. Shvatamo potrebu za njihovo kulturno, fizičko i intelektualno obrazovanje. Mi preuzimamo ovu odgovornost.
 10. Disciplina. U ratu, disciplina je jedan od osnovnih faktora uspeha vojnih operacija. Bez discipline, vojna pobeda je nemoguća.
 11. Sloboda svesti. Svaki vojnik Brigade je sastavni deo kolektiva koji ponosno i časno nosi borbenu zastavu narodne Brigade. Mišljenje, verska i politička ubeđenja su lična stvar svakog člana kolektiva. Međutim, moraju ispoljiti jedinstvo oko osnovnih principa narodne ideologije–antifašizma, antioligarhizma i demokratije. Sve ideologije mržnje (desničarski radikalizam, neonacizam, neofašizam, rasizam) je stran i neprijateljski svakom borcu Brigade.
 12. Ruski svet. Mi se vezujemo za stanovnike velikog ruskog sveta koji okuplja različite kulture, nacionalnosti i govorne osobitosti, ali ima zajednički mentalitet neprijateljski nastrojen prema fašizmu, nacizmu i rasizmu. Takođe ima sopstvene lokalne i psihološke osobitosti koje su nam pomogle da odbranimo našu otadžbinu i potučemo neprijatelja u najtežim trenucima. Ruski svet je pogled na svet i stav, duh onih koji ga nose. Novorusija je prva linija fronta ruskog sveta.
 13. Naši principi su od velike važnosti–oslobođenje Donbasa se ne može odvojiti od promena u Ukrajini i Rusiji. Mi vodimo oslobodilačku borbu od svetskog značaja, a ne samo za ruski svet.

Politička komisija brigade Prizrak

Leave a Reply

Your email address will not be published.