Broj samoupravnih narodnih komuna u Venecueli porastao na 1,173

comunasconsejo1Prošlog utorka, 30. juna, pred vlastima je registrovana nova socijalistička komuna „Pobednici Turimikire” oblasti Monagas na istoku Venecuele. Sa ovom novom komunom ukupan broj ovih narodnih organizacija je 1,173. O ovome je izvestilo Ministarstvo komuna i društvenih pokreta putem svog naloga na Internet servisu Twitter: @MPComunas.

Komune su instance putem kojih se narod organizuje sa ciljem razvijanja društveno korisnih projekata i realizovanja sopstvenih potreba kroz samoupravljanje unutar socijalističkog sistema koji promoviše Bolivarska revolucija.

Sistem komuna, kako je zamišljen kroz zakon, ima za cilj stvaranje komunalne države koja će bit izraz novih teritorijalnih odnosa između vlasti i naroda i zajedničke izvršne vlasti.

Zakon o komunama, na snazi od 2010., u svom prvom članu nalaže da ove organizacije imaju za cilj razvoj i snaženje narodne vlasti, ispunjenje prava na suverenst, kao i razvoj protanogizma građana.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: „Venezuela suma 1.173 comunas registradas”, http://www.aporrea.org/poderpopular/n273137.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.