Posledice grčke kapitulacije po odnose sa Rusijom

Posledice grčke kapitulacije po odnose sa Rusijom

Vladimir_Putin_and_Alexis_Tsipras_01Nakon prošlonedeljnih zbivanja postalo je jasno da je Ciprasovo približavanje Rusiji bio diplomatski manevar da vlasnici EU shvate Grčku ozbiljno. Drugim rečima, blef. Cipras nije imao u planu ni u jednom trenutku da napusti ni EU ni evro, a očigledno ni Nemačka niti bilo ko drugi taj blef nisu shvatili ozbiljno.

Najveća žrtva ove neuspele diplomatske igre, ostavimo li grčki narod po strani, je Gazprom. Budući da se radi o projektu ministra energetike Lafazanisa, može se sa sigurnošću tvrditi da od njega neće biti ništa. Ministar Lafazanis je ušao u sukob sa Ciprasom oko odluke da se podrže reforme i zbog toga se očekuje da će biti uklonjen. Povrh toga, igra Grčke je kompromitovala Rusiju koja se obavezala da neće graditi više gasovoda na evropskoj teritoriji.

Rusija se nije izjasnila po pitanju Grčke, ali će ova situacija svakako zatvoriti mnoga vrata Grčkoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.