U Argentini pokrenuta edicija knjiga za decu „Anti-princeze“

PrincessU pokušaju da se suprotstavi rodnim stereotipma od najranijeg doba, argentinska izdavačka kuća Sudestada i Čirimbote pokrenula je ediciju „Anti-princeze“ namenjenu deci koja odrastaju u 21. veku, izvestio je u nedelju lokalni La Kapital MDP.

„Pričamo priče o ženama… Zašto? Zato što znamo mnogo priča o važnim muškarcima ali ne i o njima… Poznate su nam neke princeze, to je činjenica, ali devojčice koje žive u velikim, hladnim zamkovima isuviše su daleko od naše stvarnosti. Postoje žene ovde, u Latinskoj Americi, koje su prevazišle kalupe tih vremena“, navodi se na početku drugog toma edicije.

U toj knjizi opisan je život i rad Violete Para, čileanske umetnice koja spada u ključne stvaraoce folklorne umetnosti u Latinskoj Americi i začetnica je čileanske folk muzike.

Edicija započinje pričom o meksičkoj slikarki Fridi Kalo, dok se treća knjiga bavi životom peruanke Huane Azurdui koja se borila za nezavisnost od španske monarhije.

„Pokušavamo da razumemo nove formate sa kojima se devojčice i dečaci danas sreću, gde jezik nije linearan, već raspoređen na više prozora na ekranu, koji su u interakciji“, kaže autorka Nadia Fink.

„Cenimo nove generacije, i ne obacujemo razvoj i izmene koje oni prave, i zato umetnost pokušavamo da transformišemo tako da odgovara novom pogledu na svet“, rekla je.

Fink je dala ideje ko bi mogle biti žene koje će se naći u narednim tomovima, poput pesnikinja Alfonsine Storni i Alehandre Pizarnik, vajarke Lole Mora, ili Mikaele Bastidas, „koja se borila za oslobođenje svog naroda“.

Radi se o razbijanju stereotipa i pokušaju prikazivanja unutrašnje lepote protagonistkinja koje nisu zatočenice svoje sudbine čekajući princa da ih spase. Za razliku od Diznijevih priča, junakinje ovog editorijala nisu imale lako detinjstvo. Violet Para nije imala vilu da joj magijom stvori haljinu već joj je majka sašila jednu od stare zavese.

Za buduća izdanja razmatraju se priče o pesnikinjama Alfonsini Storni i Alehandri Pisarnik, skulptorki Loli Mori i Mikaeli Bestidas, borcu za oslobođenju svog naroda.

Liked it? Take a second to support Milica Nikolić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://www.telesurtv.net/english/news/Anti-Princess-Collection-for-Children-Launched-in-Argentina-20150826-0042.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.