Saudijska vojska namerno gađa civile u Jemenu

Provincija Tamar, Jemen.

Imperijalistička koalicija predvođena Saudijskom Arabijom gađala je projektilom kuću u kvartu Doran-Anis, a potom su ispalili drugu tokom operacije spašavanja. Rezultat je 15 poginulih i 8 ranjenih među kojima su žene i deca.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.