Oslobođenje putem evropskih “vrednosti”

Oslobođenje putem evropskih “vrednosti”

Oko 1,5 miliona Alžircaca je ubijeno od strane Francuza tokom 100 godina kolonizacije, a mučenja poput odsecanja glava i udova alžirskog stanovništva zabeležena su i na fotografijama. Aktuelna praksa zabrane nošenja marama muslimanki u zapadnoj Evropi, kao što vidimo na slici, nije neka liberalska novina uperena ka “oslobođenju” žena, već vodi direktno poreklo iz kolonijalnih projekata zapadno-evropskih zemalja, objektifikacije domorotkinja i uništavanja i gaženja kultura naroda Afrike i Azije. Tokom pariskih demonstracija Alžiraca protiv kolonizacije 1961. godine, preko 200 civila je udavljeno u Seni od strane Francuza (neki pretučeni i bačeni sa mostova) a drugi su ubijeni u dvorištu sedišta policije u Parizu nakon što su uhapšeni. Nakon 37 godina negiranja, 1998. godine francuska vlada priznala je jedva 40 smrtnih slučajeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published.