Putin o Kosovu (VIDEO)

Predsednik Rusije, Vladimir Putin, dao je opsežan odgovor na pitanje nemačke novinarke o stavu njegove vlade po pitanju Kosova. U svojoj izjavi osuđuje licemerje Zapada ne samo za nepoštovanje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja garantuje teritorijalnu celovitost Srbije već pita zašto se onda ne postupi isto tako sa španskim provincijama Baskijom i Katalonijom koje žele nezavisnost, te sa Severnom Irskom.

Ova kritika je kritika imperijalističkih metoda podele sveta, ali te Putinove reči treba uzeti sa rezervom dokle god pokazuje sklonosti za saradnju sa imperijalistima kao što to izlazi na videlo po pitanju Sirije i Donbasa.

Владимир Путин говорил о Косово! Vladimir Putin talking about Kosovo !

Posted by Росси́я – Российская Федерация – Russia on Friday, 16 October 2015

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.