Izveštaj sa prvog zasedanja Stalnog narodnog tribunala protiv imperijalističkih ratova i NATO-a

Izveštaj sa prvog zasedanja Stalnog narodnog tribunala protiv imperijalističkih ratova i NATO-a

recartelProteklog vikenda, između 6. i 8. novembra, održano je konstitutivno zasedanje Stalnog narodnog tribunala protiv imperijalističkog rata i NATO-a u Madridu, kao što smo prethodno izvestili. Na zasedanju je bilo oko 70 učesnika i formirane su četiri stalne komisije: NATO, mediji informisanja, izbeglice i sukobi niskog intenziteta.

Na zasedanju je doneta i prva rezolucija u kojoj se navodi da je svet podeljen na dva tabora: imperijalistički tabor organizovan u NATO i koji poseduje više od 70% ukupnog naoružanja–jezgro, pod vođstvom SAD-a, čine Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Holandija, Turska i cionistički entitet; drugi tabor čine zemlje tzv. Trećeg sveta koje su bile žrtve kolonijalizma, na čijoj teritoriji se odvija najveći deo oružanih sukoba, te koji broji 86% svih raseljenih lica.

Cilj imperijalističkog tabora je da održi dominaciju svet radi osiguravanja profita multinacionalnih korporacija. Za postizanje ovog cilja ne bira sredstva, a otpor ovoj politici prati i unutrašnja represija kao i ukidanje prava u samim imperijalističkim zemljama. Ujedno, čitava armija medija informisanja pokušava da ubedi javnost da su ratovi normalna pojava, a da je uništenje neophodno za opstanak čovečanstva, navodi rezolucija.

Odgovor koji Tribunal predlaže je mobilizacija društvenih pokreta koji će se suprotstaviti političkim i društvenim praksama imperijalizma kao i mehanizama koji dopuštaju nekažnjenost imperijalističkih zločina. Tribunal pretenduje da postane platforma koja će oko sebe objediniti društvene pokrete sa antiimperijalističkim karakterkom. Iako Tribunal nije pravno telo, ima za cilj da iskoristi postojeći pravni sistem za tužbe za zločine tamo gde postoji osnova za to.

Stalni rad Tribunala će obuhvatiti objavljivanje radova i rezolucija; pružiti inicijativu za širenje kontakata, koordinaciju i saradnju među pojedincima, grupama i organizacijama koje se protive imperijalističkim ratovima i NATO-u; stvaranje informacionih kanala koji će omogućiti objavljivanje informacija i akcija; stvaranje arhive i dokumentacionog fonda Tribunala; ostvarivanje kontinuiteta postojećih komisija i stvaranje novih; sazivanje novih zasedanja i objavljivanja radova različitih komisija.

Komisija za NATO je zaključila: 1. nepravilno je karakterisati NATO kao odbrambenu organizaciju budući da je instrument agresije; 2. NATO se širi paralelno sa ostalim planovima za svetsku dominaciju; 3. učestvovanje u NATO-u je izdaja suvereniteta zemlje i stavljanje pod diktat SAD-a; 4. uspostavljanje unutrašnje discipline i kontrole disidencije je osnovni resurs za održanje dominacije kapitalističkog sistema; 5. karakteristike trenutne situacije su militarizacija društva i generalizacija straha; 6. zloupotreba međunarodnih organizacija i prava za ciljeve NATO-a dovodi do gubitka kredibiliteta istih; 7. NATO pravi savez sa fašistima i tajnim službama zarad sprovođenja terorističkih napada u zemljama saveznicama.

Komisija za medije je zaključila: 1. politika uredništva odgovara interesima klasne vladavine; 2. tri najveće informativne agencije stvaraju 80% vesti; 3. novinari se disciplinuju direktnim i indirektnim metodima u kontekstu prekarnog rada; 4. mediji služe da ubede publiku u normalnost ratnog stanja sakrivajući njegove uzroke; 5. plaćaju se novinari kao glasnogovornici imperijalizma.

Komisija za izbeglice je zaključila:  1. odgovor Evropske Unije na talas izbeglištva je militarizacija i zatvaranje granica; 2. ksenofibične ispade podupiru vladajuće klase i služe podeli radničke klase; 3. međunarodno pravo se ne ispunjava, a umesto pomoći izbeglicama stvara se suprotno mišljenje–da im ne treba pomoći; 4. nasilno preseljenje je instrument rata.

Komisija za sukobe niskog intenziteta je zaključila: 1. mirovni pregovori se sprovode na nepošten način; 2. vrše se manipulacije za destabilizaciju suverenih zemalja sa jasnim ciljem uspostavljanja reakcionarne vlasti; 3. neprestano se krši međunarodno pravo; 4. rat je put ka ekonomskom prosperitetu; 5. nepažnja za posledice rata po životnu sredinu.

Konačno, Tribunal osuđuje NATO glavešine, zemlje koje čine NATO, preduzeća koja promovišu rat, sve igrače (države, organizacije, pojedince i grupe) koji omogućuju ostvarenje imperijalističkih interesa kroz svoje delovanje ili nedelovanje; nedostatak međunarodnog ili lokalnog prava koje omogućava nekažnjenost odgovornih za zločine; nekažnjivost imperijalizma za štetu ekonomske, političke i društvene prirode; rastuću aktivnost NATO-a kao agresivne sile; nedostatak transparentnosti za odluke vojnog karaktera i konačno osuđuje trenutnu situaciju u Venecueli, Donbasu, Siriji i Palestini usled imperijalističke agresije.

Tim povodom Tribunal zahteva: 1. javno priznanje odgovornih za stanje koje osuđuje Tribunal; 2. obeštećenje žrtava imperijalističke agresije; 3. ukidanje uslova koji omogućavaju imperijalističke ratove i 4. u slučaju Španije, napuštanje NATO-a.

Stvaranje i rad Tribunala su podržali i doprineli mnogi kolektivi, organizacije i pojedinci među kojima se ističu: profesor Džejms Petras, novinar Mišel Kolon i Ali Fajad (Hezbolah).

Leave a Reply

Your email address will not be published.