Venecuelanska opozicija slavi pobedu uz američku zastavu

Desničari u Venecueli znaju kome da zahvale za pobedu, a nama odgovaraju na pitanje za čije interese će da vladaju.

venezuela

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.