Ostel: Alternativa za Skype protiv špijunaže

Ostel: Alternativa za Skype protiv špijunaže

prism11Otkako je postao Majkrosoftovo (Microsoft) vlasništvo, popularni internet servis za telefonske razgovore i video konferencije, Skajp (Skype),  gubi na karakteristikama koje poslednjih godina sve više dobijaju na značaju kod korisnika: privatnosti. Ne samo da je Majkrosoft bio jedna od prvih kompanija da Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji (NSA) u SAD-u preda podatke svojih korisnika veće omogućio i špijunažu razgovora putem Skajpa projektu ove agencije za nadgledanje Interneta–PRISM1 ,2 . Nezavisne organizacije koje se bave zaštitom privatnosti na Internetu poput EFF-a,  nisu uspele da dobiju neophodne informacije od Majkrosofta o zaštiti privatnosti korisnika ovog servisa i navode da postoji ogromni jaz između Majkrosoftovih izjava za javnost i izjava EFF-u kao i informacija u medijima javnog informisanja,3  Skajp su okarakterisali kao nesiguran4 .

Ima li alternative? Ima, i zove se Ostel. Radi se o besplatnom Internet servisu koji se zasniva na otvorenim tehnologijama i softveru, a cilj projekta je omogućiti Internet korisnicima privatnost u komunikaciji. Razgovori su šifrovani u celosti između sagovornika bez posrednika,5 a vođe projekta tvrde da se ne beleže IP adrese korisnika, kao ni podaci ko zove koga. Ova poslednja tvrdnja teško da se može proveriti bez direktnog pristupa serverima, ali i bez obzira na to, njihovo rešenje je i tako daleko bolje od Majkrosoftovog. Za registraciju je potrebna samo adresa elektronske pošte.

Jedna od interesantnih karakteristika ovog rešenja je i mogućnost podizanja sopstvene telefonske mreže koja se potom može povezati na Ostelovu. Na taj način, možete imati potpunu kontrolu nad privatnošću.

Ostel podržava niz klijenata za povezivanje i osim računarskih platformi, postoje i verzije za Android i iOS.

Međutim, privatnost dolazi po ceni ograničenja. Naime, sa Ostela se ne mogu vršiti pozivi na fiksne ili mobilne linije, video konferencije su još u fazi razvoja, a tekstualne poruke se šifruju uz posrednika (tj. idu preko servera kompanije).


  1. http://www.theguardian.com/world/2013/jul/11/microsoft-nsa-collaboration-user-data 

  2. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2337863/PRISM-Google-Facebook-DID-allow-NSA-access-data-talks-set-spying-rooms-despite-denials-Zuckerberg-Page-controversial-project.html 

  3. https://www.eff.org/deeplinks/2014/11/scorecard-update-we-cannot-credit-skype-end-end-encryption 

  4. https://www.eff.org/secure-messaging-scorecard 

  5. Drugim rečima, onemogućeno je prisluškivanje kako od strane trećeg lica tako i od strane same kompanije koja nudi uslugu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.