Internet: Beta verzija stranice we.riseup puštena onlajn nakon 8 godina razvoja

g42Internet servis riseup.net je poznat uglavnom političkim aktivistima kao alatka koja nudi znatan nivo bezbednosti i privatnosti u poređenju sa tradicionalnim internet servisima. Među njihovim uslugama se nalazi servis elektronske pošte, liste za distribuciju elektronske pošte, VPN, a odskora, nakon osam godina razvoja, pušten je u rad i servis „We Riseup”.

„We Riseup” se zasniva na softveru crabgrass koji je takođe razvio RiseUp. Ideja je pozajmljena od društvenih mreža, a treba da predstavlja alatku za političke grupe radi olakšavanja saradnje. Trenutno ima više desetina hiljada korisnika.

Ono šta važi za bilo koji internet servis važi i za ovaj: ne treba ga koristiti za poverljive informacije. RiseUp naglašava da ne postoji nikakva enkripcija, te korisnici treba da imaju u vidu da RiseUp može imati pristup svim podacima.

Liked it? Take a second to support Milica Nikolić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://www.secoursrouge.org/Internet-we-riseup-sort-de-beta-apres-8-ans-de-developpement

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.