Saudijska Arabija nema milosti ni prema novorođenčadi

U saudijskom bombardovanju bolnica, stradaju i porodilišta.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.