Argentina: Makrijeve neoliberalne reforme isteruju 40.000 radnika na ulicu

Argentina: Makrijeve neoliberalne reforme isteruju 40.000 radnika na ulicu

mauriciomacri.jpg_1718483346Jedan od vodećih argentinskih sindikata je prošlog utorka objavio izveštaj u kojem tvrdi da je najmanje 40.000 radnika u javnom i privatnom sektoru otpušteno od decembra, kada je nova desničarska vlada, predvođena predsednikom Maurisiom Makrijem, stupila na vlast.

Oko 19.000 radnika je otpušteno u javnom sektoru, a oko 22.500 u privatnom. Polovina od toga je radila u građevinskom sektoru, saopštava Radnički savez Argentine. U istom saopštenju se navodi da njihove statistike nisu niti konačne niti precizne jer su neka od otpuštanja poništena na sudu.

Sindikat ocenjuje ovaj potez kao „napad preduzetnika protiv zaposlenih, koji vlada podržava i ohrabruje” sa ciljem da se „znatno umanje troškovi za radnu snagu”.

Sindikati trenutno pregovaraju sa vladom i preduzetnicima o godišnjem regulisanju nadnica sa ciljem da se one prilagode visokoj stopi inflacije (oko 20 %), pa samim tim i visokim troškovima preživljavanja. Sindikalni predstavnici traže povećanje od 30 do 45 %, a vlada odbija cifre više od 20 do 25 %.

U međuvremenu, cene osnovnih namirnica i struje su drastično povećane u proteklih nekoliko nedelja, kao posledica Makrijeve odluke da devalvira lokalnu valutu, sa jedne strane, što je automatski povećalo cene uvozne robe i počelo da vrši pritisak na inflaciju (očekuje se da bude 35 % tokom 2016. godine), a, sa druge strane, da cene električne struje uskladi sa stopom inflacije, što znači povećanje od preko 200 % za račune za struju.

Prema izjavi Luisa Kamposa, sindikati navode da je talas otpuštanja deo strategije vlade i preduzetnika da „stvore [atmosferu] straha radi slabljenja zajedničkog delovanja”. Tome je dodao da sindikalne organizacije planiraju da narednih nedelja odgovore centralizovanim akcijama.

Masovni otkazi uključuju 120 članova osoblja predsedničke palate, preko 2.000 članova osoblja Senata, 600 zaposlenih u Kulturnom centru Kirčner, 150 radnika kabineta i desetine radnika na infrastrukturi i komunikacijama. Ni Centralna banka nije bila pošteđena kao ni vojska – iz banke je otpušteno 50 i iz vojske 140 radnika. U provinciji Buenos Ajres oko 4.500 radnika javnog sektora je otpušteno u opštini La Plata, 1.000 u Kilmesu i oko 300 u Lanusu.

Osim otpuštanja, Makrijeve odluke da poveća cene električne struje, suzbije zakon o medijima, smanji troškove za obrazovanje, pojača cenzuru, kao i da vlada putem dekreta, između ostalog, izazvale su bes i talas protesta protiv desničarske politike koju vodi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.