Socijalni programi Crnih pantera u SAD

Socijalni programi Crnih pantera u SAD

Crni panteri, marksističko-lenjinistička partija u SAD sastavljena najvećim delom od siromašnog crnog stanovništva, krajem 60-ih godina sprovela je niz socijalnih programa u svojim komunama. Ovde ističemo neke od njih.

Doručak

Program besplatnog doručka za školarce su pokrenuli Bobi Sili i Hjui P. Njuton u Berkliju, u Kaliforniji, 1968. To je bio prvi bitan socijalni program koji su pokrenuli Crni panteri, a verovatno i najpoznatiji. Do kraja 1969. godine besplatni doručak se služio u 19 gradova. Preko 20.000 dece je imalo obezbeđen besplatan doručak koji se sastojao od hleba, slanine, jaja i griza.

Omladinski institut

Međukomunalni omladinski institut je osnovan januara 1971. godine. Tri godine kasnije, 1974, ime je promenjeno u Ouklandska opštinska škola. Cilj Crnih pantera bio je da deca uče punim potencijalom i da stvore mentalnu potporu za budući uspeh. Prva generacija je završila školu 1974. godine, a septembra 1977. država Kalifornija joj je uručila nagradu za „postavljanje standarda za najviši stepen osnovnog obrazovanja”.

Penzioneri protiv okruženja strahom

Penzioneri protiv okruženja strahom (eng. Seniors Against a Fearful Environment, SAFE) je neprofitna organizacija Crnih pantera pokrenuta na inicijativu grupe starijih građana sa ciljem da se spreči pljačka i napadi na njih, naročito kada unovče socijalna davanja ili penzione čekove. Pre nego što su se obratili Crnim panterima za pomoć, starci su otišli u policiju da traže zaštitu. Na njihov zahtev, policija Ouklanda je odgovorila da „treba da hodaju bliže ivičnjaku”. Ovaj program je penzionerima omogućio besplatan prevoz i pratnju.

Narodna ambulanta

Besplatna usluga ambulante je omogućavala brz prevoz za bolesne ili povređene građane bez dugotrajnog procesa provere njihove platežne moći. Pacijenti su prevoženi u moderno opremljenim kolima do bolnice ili doktora i nazad.

Program besplatne hrane

Ovaj program je obezbeđivao besplatnu hranu crnom i drugom potlačenom stanovništvu SAD. Cilj ovog programa je da se dopuni ishrana crnog i siromašnog stanovništva dok im ekonomski uslovi ne dozvole da kupuju kvalitetnu hranu po razumnim cenama. Program besplatne hrane se sastojao iz dve usluge: 1. snabdevanje hranom zarad zadovoljavanja dnevnih prehrambenih potreba, i 2. povremena masovna distribucija hrane koja bi obuhvatila veći segment zajednice nego što je bilo moguće na redovnoj, svakodnevnoj osnovi. Paketi hrane su se sastojali od: jaja, konzerviranog voća i povrća, piletine, mleka, krompira, pirinča, hleba, žitarica itd. Svaki paket je bio dovoljan za nedelju dana.

Savez crnih studenata

Savez crnih studenata je osnovan maja 1972. godine, kada se spojilo nekoliko sindikata crnih studenata sa ciljem da se stvori konkretan program koji bi ujedinio crne studente sa crnačkom zajednicom. Da bi koledži bolje služili okolnim siromašnim i potlačenim zajednicama, Savez je uspostavio program besplatnih knjiga i pribora, besplatan prevoz, obdanište, finansijsku pomoć, prehrambene namirnice po razumnim cenama, kao i pokretanje bitnih kurseva sa boljim instruktorima.

Novine

Novine Crnih pantera su bile zvanični organ Partije. Objavljivane su na nedeljnoj osnovi počev od aprila 1967. godine, a imale su 24 stranice. U njima su objavljivane informacije o radu Partije širom zemlje, vesti i analize o crnačkoj zajednici kao i zajednicama potlačenih kako u SAD, tako i širom sveta. Sadržale su i tekstove o svemu vezanom za oslobođenje čovečanstva od bilo kakvog oblika tlačenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.