Ukrajinski ekonomista: MMF-ovi krediti služe finansiranju rata u Donbasu

bloodmoneyAleksandar Ohrimenko, predsednik Ukrajinskog analitičkog centra, izjavio je za Politnavigator da MMF ne daje zamak Ukrajini zarad stablinosti u zemlji. Govoreći o principma po kojima MMF daje zajam Ukrajini, ovaj stručnjak tvrdi da njegova zemlja može dobiti kredit samo pod jednim uslovom: ako pokrene rat na istoku.

„MMF-ov zajam je isplata za rat na istoku. Ako ne budemo pucali, nećemo dobiti zajam. Dobićemo ga ako počnemo da putamo. Posve jednostavno, zapravo”, naglašava on.

„Ukrajina prima novac od MMF-a uporedo sa pokretanjem borbe na istoku. Bilo je isto kada su nam dali prvi zajam i drugi i treći. Čim se smiri borba, finansiranje odmah prestaje. Treba da razumete, iako se o tome ne govori otvoreno, MMF je zapravo Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a. Prirodno, slažu se sa finansiranjem rata, sa podizanjem tenzija na granici sa Rusijom, ali nisu spremni da plate za mir”, objasnio je direktor Centra.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: https://dninews.com/article/ukrainian-economist-imf-loans-direct-payment-war-donbass

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.