Maduro obećava predaju fabrika narodu: „Uradićemo to, j… ga!!!” (VIDEO)

U vatrenom govoru svojim pristalicama, predsednik Venecuele Nikolas Maduro, obećao je da će zaustavljene fabrike biti predate narodu da pokrene proizvodnju. Pogledajte video. Ako se titlovi sami ne uključe, morate to uraditi ručno.

 

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.