Pravoslavni episkop: „Nećemo prihvatiti preseljenje američke ambasade u Jerusalim!“

Foto: HAZ

Atalah Hana, pravoslavni episkop Sebastije, izjavio je u sredu da palestinski narod neće podleći ucenama ili pritiscima, čiji je cilj da se oslabi njihova odlučnost i dostojanstvo.

On je tokom sastanka sa delegacijom američkih studenata ukazao na pretnje nove američke administracije da preseli američku ambasadu u Jerusalim. „Ova pretnja je provokacija koju neće prihvatiti nijedan palestinski, arapski ili slobodoljubivi čovek na svetu“, rekao je on.1

Hana je dodao da će, bez obzira na izjave američkih političara, ljudi u Palestini pod okupacijom nastaviti da se bore za svoju slobodu i dostojanstvo i nastaviti da gaje nacionalne težnje. Tokom razgovora je istakao da „neznanje“ američkog političkog rukovodstva o pravima palestinskog naroda ne znači da ona ne postoje.

Episkop Hana je nedavno bio u centru pažnje medija kada je osuo paljbu po režimima arapskih država koje su normalizovale odnose sa Izraelom. „Čini se da su se pomerili iz faze normalizacije u fazu bliske strateške saradnje sa državom okupacije“, saopštio je episkop Hana.2

On je naglasio potrebu da se suprotstavi takvoj sumnjivoj i opasnoj normalizaciji aktivnosti i pozvao na hitno rešavanje ove negativne pojave.

 

Liked it? Take a second to support Nikola Marković on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  https://english.palinfo.com/news/2017/1/18/hanna-we-reject-relocating-us-embassy-to-jerusalem  

  2.  https://english.palinfo.com/news/2017/1/21/father-hanna-warns-of-normalizing-relations-with-israelis  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.