Linč

Linč

Od 1882. do 1968. u Sjedinjenim Američkim Državama sprovedeno je 4.743 linčovanja.1

Linč Afroamerikanaca, iako najzastupljeniji na jugu, postao je uobičajena praksa u mnogim delovima SAD, a zastupan je i sprovođen od strane svih slojeva bele Amerike, od visoko rangiranih buržoaskih političara do seljaka i radnika.2

Senator Bendžamin Tilman je u govoru u Senatu SAD 1900. otvoreno rekao: “Mi nikada nismo priznali crncima pravo da upravljaju i rukovode belim ljudima, i nikada nećemo. Mi ne verujemo da su jednaki belim ljudima, i nećemo se pokoriti njihovoj pohlepi za našim ženama i ćerkama bez linča.”3

Navodna silovanja ili pokušaji silovanja belih žena najčešće su korišćena kao motiv linča, iako su razlozi zapravo bili sasvim druge prirode.

Davanje ustavnih prava oslobođenim robovima nakon Američkog građanskog rata naišlo je na otpor mnogih Amerikanaca. Na jugu, mnogi su krivili Afroamerikance za svoje ratne teškoće i stradanja, posleratne ekonomske gubitke i gubitak društvenih i političkih privilegija.

Na severu, novopridošli Afroamerikanci su predstavljali konkurenciju imigrantskim radnicima i lokalnim belcima za poslove nižeg reda, često obarajući cenu rada, što je dovelo do linčovanja i na najudaljenijim tačkama severa SAD, poput linča u mestu Dulut u Minesoti iz 1920. godine.4

Na početku 20. veka, linč je “unovčen” od fotografa koji su proizvodili razglednice sa slikama linčovanih žrtava. Takve razglednice bile su veoma popularne, a prodaja je toliko porasla da je ministar poštanskog saobraćaja, koji je takvu praksu smatrao odvratnom, 1908. godine doneo zabranu legalne prodaje ovih razglednica.5

Poslednji zabeleženi linč desio se u gradu Mobajl u Alabami, 1981. kada je obešen dvadesetogodišnji Afroamerikanac Majkl Donald.6

 


  1. Wells-Barnett, I. B. (2015). The red record: tabulated statistics and alleged causes of lynchings in the United States. Place of publication not identified: Cavalier Classics.  

  2.  Sakai, J. (1989). Settlers: the mythology of the white proletariat. Chicago: Morningstar Press.  

  3. Herbert, Bob (January 22, 2008). “The Blight That Is Still With Us”. The New York Times   

  4.  Duluth Lynchings: On line Resource. Minnesota Historical Society.  

  5.  Richard Lacayo, Blood At The Root”, Time, April 2, 2000  

  6.  “The ‘Last Lynching’: How Far Have We Come?”. NPR (National Public Radio). October 13, 2008.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.