Kako su uništili rusko stočarstvo uništavajući kolhoze

Kako su uništili rusko stočarstvo uništavajući kolhoze

Grafikon uzgoja stoke u Ruskoj Federaciji 1990. godine jasno pokazuje potpuno uništenje ovog vitalnog sektora poljoprivrede koji je pružao seljacima tokom cele godine visoko profitabilan posao, zemlji prehrambenu sigurnost, a ljudima prirodnu, zdravu hranu, a ne surogate od palminog ulja i soje.

Ovo uništenje je još vidljivije kroz broj stoke privatnih trgovaca i velikih poljoprivrednih organizacija.

(žuto) goveda privatnih uzgajivača (braon) goveda organizacija
Broj goveda u Ruskoj Federaciji od 1990. godine (u mil. grla)
(žuto) goveda privatnih uzgajivača
(braon) goveda organizacija

Može se primetiti da broj goveda velikih organizacija naglo pada što izaziva naglu propast kolhoza.

Nakon ove propasti zemlja prestaje da pije mleko.

Proizvodnja mleka u gazdinstvima svih kategorija (u mil. tona)
Proizvodnja mleka u gazdinstvima svih kategorija (u mil. tona)

Prelazi se na piletinu, jeftinu i prepunu preparata.

Na prvom grafikonu se takođe vidi da privatnici prestaju da drže krave jer izostaje podrška kolhoza u hrani i prodaji mleka i mesa. Eto kako je antisovjetski vladajući režim, uništavajući kolhoze, uništio prehrambenu bezbednost zemlje i seosko stanovništvo lišio zaposlenja, a uništio i socijalnu infrastrukturu sela u obliku škola i bolnica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.