Kuba: Novi Porodični zakonik jedan od najnaprednijih u svetu

Jim Henderson

Kubanska vlada je pripremila nacrt Zakona o porodičnim odnosima koji se može smatrati jednim od najnaprednijih u svetu. Porodični zakonik koji je u izradi prepoznaje postojanja više različitih porodičnih struktura na Kubi koje su u suprotnosti sa tradicionalnim modelom.

Takođe nacrt Zakona je izuzetno napredan i kada su u pitanju zaštita i prava deteta.

Niuva Avila, doktor socioloških nauka, istakla je da je ovaj predlog jedan na nivou međunarodnog prava iu skladu sa Konvencijom o pravima deteta iz 1989. godine, najratifikovanijim ugovorom u istoriji.

Takođe, propis, koji se na ostrvu konsultuje od februara do aprila, u skladu je sa Milenijumskim ciljevima razvoja, koji doprinose rodnoj ravnopravnosti, zaštiti dece i zdravlju dece, rekla je ona.

„Zato bi Kuba mogla da prednjači u svetu sa propisom koji promišlja probleme koji nas sve kao društvo pogađaju i prema karakteristikama porodica i promenama koje je pretrpela“, rekla je ona.

Važeći Porodični zakonik datira iz 1975. godine i zakonski reguliše brak, razvod, roditeljsko-dečije odnose, obavezu davanja izdržavanja, usvojenja i starateljstva, uz uspostavljanje osnovnih principa kao što su pravo na obrazovanje, negu i zdravlje.

Po mišljenju profesora Univerziteta u Havani, iako predloženi zakon promišlja sva ova pitanja, ide dalje jer pomaže da se vizuelno sagledaju različiti životni ciklusi u detinjstvu i uključuje garancije za suodgovornost u brizi i mogućnost da deca učestvuju u pitanjima koja ih se tiču.1

Novi zakon obuhvata i prihvatanje pluraliteta koji je evidentan u kubanskom društvu kada je u pitanju ova osnovna jedinica društva omogućava uključivanje i zaštitu porodica koje se odvajaju od najtradicionalnijih i konzervativnijih modela, pružajući im prava i nove mogućnosti.

Takođe daje našem zakonu duboko inkluzivan karakter i otvara vrata za eliminaciju predrasuda kojima više nije mesto u pravednom društvu poput kubanskog.

Kako su rekli renomirani stručnjaci iz oblasti porodičnih odnosa, da je ovo kodeks koji poštuje veze naklonosti i ljubavi, na kojima se porodice istinski grade.

Široke narodne konsultacije sprovedene pre referenduma nesumnjivo su bile prvi znak potrebe za Porodičnim zakonikom koji je u skladu sa promenama i rastućom raznolikošću kubanskih porodičnih struktura.

Kontroverze koje su nastale tokom debata o nacrtu zakona, posebno o delovima nacrta koji definišu da je brak između dvoje ljudi (bez obzira na pol), umesto samo između muškarca i žene, pokazale su da postoji široki deo stanovništva koji se bori da se ti odnosi priznaju, drugi koji o tome zna malo ili ništa, i treći deo koji još uvek gaji skepsu po tom pitanju.

Ustav Republike Kube predviđa da „država priznaje i štiti porodicu, bez obzira na to kako je organizovana, kao osnovnu ćeliju u društvu i stvara uslove da garantuje da se njeni ciljevi mogu ostvariti u celini.

Kaže se da je sve moguće kada na to gledamo očima ljubavi. Stoga su tokom ovih meseci, uz podršku stručnjaka i unutar domova i zajednica, sprovedene široke narodne konsultacije, tokom kojih je nacrt porodičnog kodeksa široko prihvaćen kao kodeks ljubavi.

Dekonstruisanje tradicionalnih obrazaca duboko ukorenjenih u kolektivnom mentalitetu nije lak zadatak, ali prvi korak je da počnete sa poštovanjem i prihvatanjem.

Moramo biti svesni da se ovde uopšte ne radi o dokazivanju da tradicionalna porodica više ne postoji. Ova struktura je uobičajena i ostaće bez sumnje dominantna u društvu i u budućnosti. Svrha je da se razume da postoje i druge porodične strukture, koje takođe zaslužuju zaštitu.

Prema nacrtu Zakona porodica može biti i samohrana majka, ili otac, koji sami odgajaju svoju decu. Porodica može biti ona u kojoj su supružnici istog pola, ili ona koja se sastoji samo od baka i deda i unuka jer su roditelji ili preminuli ili nisu prisutni iz različitih razloga. Na kraju krajeva, to je prostor gde su afektivne veze dovoljno jake da omoguće izgradnju jedinice u kojoj svi članovi imaju ista prava i mogućnosti.

Kao što nacrt Zakon kaže, “različite porodične strukture, zasnovane na odnosu naklonosti, stvaraju se među rođacima, bez obzira na prirodu odnosa, i između supružnika ili u vanbračnoj zajednici”.

Članovi porodice su dužni da obavljaju porodične i društvene dužnosti na osnovu ljubavi, naklonosti, obzira, solidarnosti, bratstva, saučešća, zaštite, odgovornosti i međusobnog poštovanja.

Drugim rečima, porodica nije definisana ni po svojoj strukturi ni po broju članova. Porodica je društvena struktura koja sebe prepoznaje kao takvu i preuzima dužnosti i odgovornosti koje ona podrazumeva.

“DRUGE” PORODICE

Postoji realna mogućnost (sa pravnog stanovišta) da nekoliko vrsta porodica koje se ne uklapaju u tradicionalnu strukturu budu priznate u pogledu prava, a samim tim da zbace i stigmu okruženja. Do sada su obično bili meta nipodaštavajućih pogleda koji ih osuđuju zbog neznanja i predrasuda okoline, a ne zbog istinski diskriminatorskih osećanja ljudi.

Nije čudno što ljudi odbacuju ono što ne poznaju ili žele da drže zatvorene oči kada se suoče sa nečim što smatraju tabuom.

Ipak, i na popularnim konsultativnim sastancima, u mejnstrim medijima i na društvenim mrežama, otvorene su nove platforme za razbijanja uobičajenih tabua, pokazujući da su ljubav i prava osećanja u stanju da razbiju barijere i da se mnogo puta snovi i očekivanja ne razlikuju od onih kao kod tradicionalnih porodica.

Porodice u kojima postoji samo jedan roditelj, supružnici koji su istog pola, ili baka i deda zaduženi za vaspitanje dece, nikako ne proizvode loše vaspitanje, unutrašnje konflikte, veće složenosti ili nefunkcionalnosti.

Ako dozvolimo da predrasude i ustaljeni obrasci uslovljavaju naše razmišljanje, izgubićemo divnu priliku da razumemo svet i samim tim da budemo bolji deo njega.

SVE PORODICE, SVI MODELI

Predlog zakona o novom Porodičnom zakoniku, ako bude usvojen, biće među najnaprednijim koji su trenutno na snazi u svetu. I ovo mnogo govori o putu kojim je kubansko društvo krenulo.

Prema principu da je ljubav prvi uslov za postojanje porodice, novi Porodični zakonik ima za cilj da proširi koncepte inkluzije koje smo do sada poznavali, i da da mogućnost normalizacije porodičnih struktura čiji je status po pitanju prava godinama bio neizvestan.

Ovaj dokument, o kome svaki Kubanac koji ga je pročitao može opširno da govori, predstavlja veliki kvalitativni skok ka jednom od primarnih ciljeva našeg društvenog sistema: borba protiv svih vrsta diskriminacije.

Ovaj kodeks je ogledalo koje istinski odražava kakve sve porodice danas postoje na Kubi.2

 

Liked it? Take a second to support Jelena Ilić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.plenglish.com/news/2022/03/11/cubas-family-code-at-the-world-vanguard-in-the-protection-of-rights/  

  2. https://en.granma.cu/cuba/2022-05-19/families-plural?fbclid=IwAR3DJIvo982RnEStgSB6FsfRrncrWAZyZF3062qs58D4gCVqt0PHt2jqAeI  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.