FBI: “Crnački ekstremizam u porastu”!

Američka vlada je objavila da je nasilje od strane organizacija koje vlada smatra “crnačkim ekstremistima” u visokom porastu.

U izveštaju, od avgusta 2017, sastavljenog od strane Jedinice za analizu domaćeg terorizma, kaže se: “FBI procenjuje da policijska brutalnost protiv Afroamerikanaca izaziva porast crnačkog ekstremizma”,

Ovaj dokument je nastao u vreme rastuće zabrinutosti oko povezanosti Donalda Trampa sa belim nacionalistima, i povećanja zabrinutosti o naporima njegove administracije da dalje kriminalizuju crnu zajednicu.

Crnački politički aktivisti nastavljaju da se suočavaju sa nadzorom i masovnim krivičnim gonjenjem..

FBI nije odmah odgovorio na zahtev za komentar , ali je u listu Foreign Policy branio svoju politiku praćenja “crnačkih ekstremista”, tvrdeći da “FBI ne može da pokrene istragu zasnovanu isključivo na rasi, nacionalnosti ili religiji”.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: https://www.theguardian.com/us-news/2017/oct/06/fbi-black-identity-extremists-racial-profiling

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.