Iran: Danas možemo da napravimo nuklearnu bombu, ali nećemo

Getty Images/EU Delegation in Vienna

Dva dana nakon obogaćivanja uranijuma na 60%, Iran je izjavio da ima znanje potrebno za povećanje stope obogaćivanja uranijuma na 90% i da je sposoban za stvaranje nuklearne bombe.

Međutim, tokom sastanka u Beču povodom Nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, Iran je naglasio da neće težiti stvaranju nuklearnog naoružanja.1

„Ako bismo hteli, danas bismo mogli da obogatimo uranijum na 90%, ali mi poštujemo naše obaveze iz sporazuma da ne pravimo bombe“, rekao je Hasan Rohani, predsednik Irana, dodavši da zapadne sile „u glavi imaju ideju da Iran želi da napravi bombu, a ta ideja je potpuno pogrešna“.

Teheran je pojasnio da je obogaćivanje uranijuma na 60% njihov kontrapotez na skorašnji izraelski akt sabotaže nuklearnog postrojenja Natanz u Iranu.

Šef iranske delegacije Abas Arakči osudio je izraelsku sabotažu ovog postrojenja, kao i mlaku reakciju evropskih zvaničnika na ovaj incident nuklearnog terorizma koji je protivan međunarodnom pravu i koji stoga treba da bude jednoglasno osuđen bez obzira na političke aspekte događaja.2

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/iran-says-its-capable-enriching-uranium-90-purity 

  2. https://www.irinn.ir/fa/news/814790/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.