Rene Filomb: Civilizacija

Rene Filomb: Civilizacija
Jimmy Nelson
Civilizacija
 
Našli su me u zdravoj tami 
kolibe od bambusa
našli su me
odevenog u obom i životinjsku kožu 
s mojim razgovorima 
i poput bujice smehom
s mojim tam-tamom
gri-gri
i bogovima
 
O milost! Kako je primitivan!
Prosvetimo ga!
Tada su mi tuširali glavu
sa svojim brbljavim knjigama
zatim su mi ukrasili telo
sa svojim amajlijama 
ubrizgali su 
u moju krv
u moju svetlu i prozirnu krv
i škrtost
i alkohol
i prostituciju
i rodoskrvnuće 
i bratoubilačku politiku…
 
Hura!
Konačno sam civilizovan čovek!
 
Rene Filomb je kamerunski pisac, novinar, pesnik, pozorišni scenarista i jedan od osnivača “Udruženja književnika Kameruna” (APEC). Osvojio je više nagrada među kojima Motart nagradu od Francuske Akademije i Fonlon-Nikols nagradu of “Afričke književne asocijacije”.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.