“Skulpture koje se dave”: Užasi kolonijalizma kroz umetnost Gane

twitter.com/_noirestbeau_

Ganski umetnik Kvame Akoto-Bamfo stvara skulpture robova kojima prenosi neke od užasa koje su afrički ljudi doživeli tokom 400 i više godina evroameričkog kolonijalizma.

Poslednjim projektom istakao je skulpture u jezeru u znak sećanja na sve one koji su se udavili dok su ih nasilno transportovali preko Atlantskog okeana. Ovim projektom pod imenom “Predak”, Kvame prikazuje Afrikance koji su bili zatvoreni, kidnapovani i primorani da budu robovi evroameričkom imperijalističkom sistemu.

Koristeći drevnu akansku tradiciju stvaranja portreta mrtvih, Akoto-Bamfo želi da pokaže ljudima koliko je njihova zajednica bila velika pre ropstva. Projekat Predak nastoji da upotrebom umetnosti i performansa osnaži, obrazuje i promoviše interesovanje mladih za afričko nasleđe.1

 

Liked it? Take a second to support Nenad Pekez on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.iol.co.za/travel/africa/watch-ghanaian-artist-creates-haunting-sculptures-of-slaves-in-accra-lake-f4f35eb8-8c1f-5a3a-ad25-77b6ef5acec7  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.