Anketa: trećina Brazilaca nema dovoljno hrane 

Foto: Apu Gomes, Oxfam

Svaki treći Brazilac kaže da količina hrane kod kuće poslednjih meseci nije bila dovoljna da prehrani svoju porodicu, prema studiji koju je objavila anketa Datafolha.1 

Prema istraživanju, procenat birača koji nemaju dovoljno hrane kod kuće skočio je sa 26 odsto u maju 2021. na 33 odsto u julu 2022. 55 odsto je odgovorilo da imaju dovoljno hrane kod kuće, u odnosu na 62 odsto u maju 2021. 

Procenat onih koji nemaju dovoljno hrane veći je među ženama (37 odsto) i Afro-Brazilcima (40 odsto), i na severoistoku (42 odsto). 

Istraživanje se takođe raspitivalo o izbornim preferencijama učesnika: Među onima koji su izjavili da nameravaju da glasaju za Lulu, 45 odsto nema dovoljno hrane kod kuće, ta cifra je 32 odsto za pristalice Ćira Gomesa i na 12 odsto među onima koji podržavaju Bolsonara.2 

Liked it? Take a second to support Luka Stankovic on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/datafolha-um-em-cada-tres-brasileiros-teve-comida-insuficiente-em-casa.shtml 

  2. https://kawsachunnews.com/1-in-3-brazilians-dont-have-enough-food-poll 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.