Putin zabranjuje izvoz nafte zapadnim zemljama!

Putin zabranjuje izvoz nafte zapadnim zemljama!
Foto: Reuters

Rusija je izdala dekret o zabrani prodaje nafte zemljama i kompanijama koje se pridržavaju gornje granice cena o kojoj su se dogovorile zapadne zemlje kao odgovor na specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.1   

„Snabdevanje ruskom naftom i naftnim derivatima stranim pravnim i fizičkim licima zabranjeno je ako se u ugovorima za te isporuke direktno ili indirektno koristi ograničenje cene“, navodi se u dekretu predsednika u utorak.

Uredba će stupiti na snagu od 1. februara do 1. jula 2023. godine. Dodaje se da zabrana može biti ukinuta u pojedinačnim slučajevima na osnovu “posebne odluke” ruskog predsednika Vladimira Putina.

Gornja granica cene od 60 dolara po barelu koju su dogovorile Evropska unija, G7 i Australija stupila je na snagu početkom decembra i nastoji da ograniči prihode Rusije, a istovremeno da obezbedi da Moskva nastavi da snabdeva globalno tržište. Uvedena uporedo sa embargom EU na pomorsku isporuku ruske sirove nafte, ograničenje ima za cilj da osigura da Rusija ne može zaobići embargo prodajom svoje nafte trećim zemljama po visokim cenama.

Rusija je rekla da ograničenje neće uticati na njenu vojnu kampanju u Ukrajini i izrazila uverenje da će naći nove kupce.

Rusija je na drugom mestu posle Saudijske Arabije kao najveći svetski proizvođač sirove nafte među zemljama OPEK+. Prema podacima Međunarodne agencije za energetiku, od oktobra, Rusija proizvodi više od 9,7 miliona barela sirove nafte dnevno. Od novembra 2021. Slovačka i Mađarska su bile dve vodeće zemlje u Evropi koje su deo Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), koje uvoze naftu iz Rusije.2 

 
 
 
 
 

  1. https://www.reuters.com/business/energy/putin-bans-russian-oil-exports-countries-that-imposed-price-cap-decree-2022-12-27/  

  2. https://www.trtworld.com/business/russia-to-ban-oil-exports-to-countries-with-price-cap-starting-february-63935  

Leave a Reply

Your email address will not be published.