Home » Posts tagged with » Srpski jezik

Ukinuta ćirilica i zvanična upotreba srpskog jezika u Vukovaru!

Ukinuta ćirilica i zvanična upotreba srpskog jezika u Vukovaru!

Gradsko veće Vukovara donelo je odluku o izmenama Statuta Grada Vukovara, čime je izbrisana odredba o zvaničnoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara. Tom odlukom je izvan snage stavljena Statutarna odluka o ostvarivanju ravnopravne zvanične upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Vukovara, koja je pripadnicima srpske nacionalne manjine […]

Bugarska napada odluku Skoplja da vrati srpski jezik u škole

Bugarska napada odluku Skoplja da vrati srpski jezik u škole

Ministarka spoljnih poslova Bugarske Ekaterina Zaharijeva oštro je kritikovala odluku vlasti u Skoplju da u školski program vrate srpski jezik, navodeći da je “makedonizam ideja nastala u Beogradu i Moskvi”. Bugarska ministarka smatra da je povratak srpskog jezika u makedonske škole deo plana da se makedonski jezik što više približi srpskom, a udalji od bugarskog. […]