Ukinuta ćirilica i zvanična upotreba srpskog jezika u Vukovaru!

Ukinuta ćirilica i zvanična upotreba srpskog jezika u Vukovaru!
Foto: Goran Ferbezar/Pixsell

Gradsko veće Vukovara donelo je odluku o izmenama Statuta Grada Vukovara, čime je izbrisana odredba o zvaničnoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara.

Tom odlukom je izvan snage stavljena Statutarna odluka o ostvarivanju ravnopravne zvanične upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Vukovara, koja je pripadnicima srpske nacionalne manjine davala pravo slobodne upotrebe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu, te u zvaničnoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog delokruga Grada Vukovara.

U pojašnjenu odluke o izmenama Stauta Grada Vukovara, navedeno je da je toj odluci prethodila objava zvaničnih rezultata popisa stanovništva sprovedenog 2021. godine, u skladu sa kojima u gradu Vukovaru živi 29,73 posto Srba, što je manje od jedne trećine od ukupnog broja stanovnika grada, te na taj način ne ostvaruju pravo na zvaničnu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara.1

Uprkos što je u prethodnom periodu bila formalno ispunjenja zakonska odreba da Srbi imaju pravo na korišćenje srpskog jezika i ćirilice, to nikada u praksi nije zaživelo, već se od strane institucija Republike Hrvatske primena aktivno sabotirala.

“Ovim je okončano desetgodišnje nasilje nad ćirilicom i srpskim jezikom, u kom vremenu je od raznih državnih tela učinjeno sve da do primene ovog prava srpske zajednice nikada ni ne dođe. Popis stanovništva 2021. čekao se kao spasonosno rešenje u nadi da će Srba u Vukovaru biti manje. Iako je isti pokazao postotak zastupljenosti srpske zajednice od gotovo 30 posto – nikome ni na pamet nije palo da se ovo pravo srpske zajednice u Vukovaru zadrži”, rekao je predsednik Demokratskog saveza Srba i vukovarski gradski većnik Srđan Milaković.

Ukidanje prava Srbima u Vukovaru na dvojezičnost, još jedna od mnogih poruka srpskoj nacionalnoj manjini od politike i institucija u Republici Hrvatskoj – da se prava koja su joj zakonom zagarantovana “primenjuju na ‘kašičicu’ i od slučaja do slučaja, a da pravne zaštite pred institucijama u Republici Hrvatskoj nema.2

 

 


  1. https://rs.n1info.com/region/u-vukovaru-ukinuta-cirilica-i-zvanicna-upotreba-srpskog-jezika/  

  2. https://www.slobodnaevropa.org/a/vukovar-cirilica/32199374.html  

Leave a Reply

Your email address will not be published.