Iranski gas Turskim tokom u Evropu?

Izvor: Wikimedia.org

Izvor: Wikimedia.org

Iranski gas bi se mogao isporučivati turskim gasovodom koji bi Rusija razvila u budućnosti, rekao je Azizolah Ramezani na marginama Svetske konferencije o gasu u Parizu.

Turski tok je gasovod zamišljen tako da se njime doprema gas iz Rusije za Tursku preko Crnog mora, sa planiranim godišnjim protokom od 63 milijarde kubnih metara gasa.

„Moglo bi se naći polje zajedničkog interesa, na primer u oblasti gasovoda… U budućnosti bi iranski gasovod mogao doći do Evrope i spojiti se sa ruskim gasovodom, tako da bi zajedno mogli dopremati gas Evropi“, izjavio je Ramezani. „Nije još došlo do pregovora na ovu temu, ali bi započinjanje razgovora moglo biti dobra ideja“.

Po njemu Turski tok nije jedina ruta za isporuku gasa koju Teheran razmatra. Iran preispituje pet do šest ruta, preko Crnog mora, Sirije, Iraka i Sredozemnog mora. Svaka ruta biće propisno proučena i utvrdiće se njena isplativost.

Ramezani je naglasio da će ruta biti odabrana tek nakon što Zapad ukine sankcije.

Poslednjih meseci iz Irana se često moglo čuti da je ukidanje sankcija koje ograničavaju nuklearni program uslov da bi se ušlo u regionalne i međunarodne projekte vezane za gas.

Liked it? Take a second to support Milica Nikolić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.