Jemenske snage uništile još jedan saudijski brod

13940519000739_PhotoIMornarica Saudijske Arabije se povukla iz obalskih voda Jemena nakon što su jemenska vojska i narodni komiteti uništili saudijski ratni brod u vodama blizu tesnaca Bab Al Mandab. To je treći saudijski ratni brod potopljen u jemenskim vodama u proteklih mesec dana.

Potopljeni brod je ispaljivao projektile na civilna područija provincije Taiz, nanoseći veliku štetu i ljudske žrtve.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom već mesecima pokušava da zauzme obale Al Muhe u tesnacu Bab Al Mandab.

Na istom mestu je 11. oktobra potoljen brod „Al Mahrousa” koji je pripadao egipatskoj vojsci, a 9. oktobra saudijski brod koji se nasukao na jugozapadnu obalu Jemena koja povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13940803001203

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.