Evo kako sunce izgleda sa svake planete našeg solarnog sistema

Umetnik i ilustrator Ron Miler, proveo je 40 godina u ilustrovanju raznih tačaka svemira, koristeći pouzdane naučne podatke, kako bi dao najrealističniji prikaz nama nedostupnih predela. Ovako po njemu izgleda sunce sa svake od planeta iz našeg solarnog sistema.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.