Život u filipinskom zatvoru

Zanimljive fotografije uslova života unutar jednog od filipinskih zatvora.

Među zatvorenicima je i veći broj političkih osuđenika, mahom pripadnika ili simpatizera komunističke NPA.

 

Liked it? Take a second to support Milica Nikolić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.